Skip to content

Veľkosklad

Naši zákazníci majú rôzne potreby – tým sa riadi aj naša ponuka. Ťažiskom našej ponuky bol vždy celoročný predaj ovocia a zeleniny.

Samozrejme, ponúkame aj regionálne tradičný tovar, napr. zemiaky, kapustu, cibuľu, koreňovú zeleninu, a pod.  – sme radi, že Vám môžeme v tejto súvislosti uviesť našu novinku a to je dostupnosť celoročnej ponuky petržlenu, vďaka technológii, ktorou disponuje naša spoločnosť ViKe.

Neodmietneme ani zákazníka s netradičnými požiadavkami –  tropické ovocie z celého sveta bolo vždy pre nás veľkou výzvou, či už požiadavkami na skladovanie, alebo na poradenstvo v súvislosti s jeho spracovaním a skladovaním.