Skip to content

REKLAMÁCIE

Martin Brezničan ViKe
01701 Považská Bystrica, SNP 1949/58-2
IČO: 47545747

Kupujúci má právo v súlade so zákonom c. 367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete odstúpiť v tejto lehote od zmluvy, žiadame Vás pre dodržanie týchto podmienok:

  • tovar musí byť neporušený, bez známok užívania alebo opotrebovania, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja
  • ak žiadate o odstúpenie od zmluvy – uveďte číslo objednávky, číslo faktúry a dátum nákupu
  • k odstúpeniu od kúpnej zmluvy je potrebný originálny doklad o kúpe
  • v prípade, že jednaním kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda v zmysle §55 ods. 1, je kupujúci povinný túto škodu uhradiť (neúplný obsah, poškodený obsah atď.)
  • Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, peniaze Vám budú zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.